หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ พ่นยาฆ่าเชื้อเรือรบกองทัพเรือและ ปชส. ให้กำลังพลปฏิบัติตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด

พ่นยาฆ่าเชื้อเรือรบกองทัพเรือและ ปชส. ให้กำลังพลปฏิบัติตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด

463
0
แบ่งปัน

รถประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณ ภัยทัพเรือภาคที่ 1 ออกประชาสัมพันธ์ ให้กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว ปฎิบัติตนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด เน้นย้ำให้รับผิดชอบต่อสังคมและปฎิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย โควิด19

นอกจากนี้ ยังให้ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม พี่น้องประชาชนชาวสัตหีบ ในช่วงประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยทำการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับการปฎิบัติงานของทีมพ่นยาฆ่าเชื้อสาธารณะสุขชุมชุน โดยการสนับสนุนของ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี เขต 8 อำเภอสัตหีบ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ หน่วยงานของ กองทัพเรือ และเรือหลวงของกองทัพ ณ ท่าเรือเเหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย