หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารี่มิตรภาพสัตหีบ มอบรถวีลแชร์และผ้าแมสให้ ปชช สัตหีบ ป้องกันโควิด 19

สโมสรโรตารี่มิตรภาพสัตหีบ มอบรถวีลแชร์และผ้าแมสให้ ปชช สัตหีบ ป้องกันโควิด 19

518
0
แบ่งปัน

          สโมสรโรตารี มิตรภาพ สัตหีบ ภาค 3340 โรตารี่สากลนำโดย นายก จิรนันท์ ธรรมรงค์ นายกสโมสรโรตารีมิตรภาพ สัตหีบ ภาค 3340 โรตารี่สากล,ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3340 โรตารี่สากล (ผชภ.) แพรทอง สินชู และ นายกรับเลือก(นยล.) รัมภาพรรณ์ อินมะโรง,โรแทเรียน(รทร.) นิสานาถ สินธพทอง,รทร. สุพรรณี สกุลทอง และสมาชิก

https://youtu.be/8tgL1jAJ7fM

สโมสรโรตารี มิตรภาพ สัตหีบ ร่วมกับ อดีตผู้ว่าการภาคฯ (อผภ.) สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ภาค 3340 และภาค 3350  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำโดย กำนัน รัดใจ บัณดิษฐ์ศิลป์ กำนันตำบลสัตหีบ/ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสัตหีบ ได้ร่วมกันมอบรถวีลแชร์ จำนวน 5 คัน ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ และมอบหน้ากากอนามัย(ผ้าแมส) จำนวน  40 ผืน ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ วัดเทพประสาท (วัดเตาถ่าน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อนำมอบต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสัตหีบ

    นายก จิรนันท์ ธรรมรงค์ กล่าวว่า สโมสรโรตารีมิตรภาพ สัตหีบ ได้จัดโครงการมอบรถวีลแชร์ (รถเข็น) สำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำลสัตหีบ ได้นำมอบให้กับผู้พิการในชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ลดภาระ และเวลาในการดูแลของญาติพี่น้อง ซึ่งได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของโรตารี่สากลภาค 3340 นอกจากนี้แล้ว ยังได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนในพื้นที่สัตหีบ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้อีกด้วย         นอกจากนี้แล้วยังได้มีโครงการมอบอาหารมื้อเย็น(อาหารกล่อง) พร้อมน้ำและอื่นๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นโครงการดีๆ ที่ทางสโมสรโรตารี มิตรภาพ สัตหีบ ภาค 3340 โรตารี่สากล ได้จัดขึ้น เพื่อสาธารณะประโยชน์

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323