หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ นาวิกโยธินติวเข้มงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วย

นาวิกโยธินติวเข้มงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วย

655
0
แบ่งปัน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อบรมเจ้าหน้าที่เชิงรุกงานประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพสอดคล้องนโยบายกองทัพเรือ วางระบบเข้มป้องกันโควิด 19 ก่อนเข้าห้องและขณะอบรม

https://youtu.be/RuMSl0EkPos

     ในวันนี้ 22 เม.ย.63 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก รัฐพล ลุนพล ผอ.กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดการอบรมช่างภาพสนาม (combat camera) เพื่อการประชาสัม พันธ์หน่วยอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องนโยบายกองทัพเรือ มีเจ้าหน้าที่ประชา สัมพันธ์ ในสังกัดทุกพื้นที่เข้ารับการอบ รม 54 นาย ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย.63 ณ ห้องเรียนอาคาร B ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยเรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาให้คำแนะนำท่าม กลางการจัดระเบียบตรวจคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนร่วมนั่งอบรมห่าง 1 เมตร ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเข้มงวด

     นาวาเอก ณัฐพล รุณพล ผอ.กองกิจ การพลเรือนฯ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นช่างภาพและเจ้าหน้าที่ประ ชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ทราบแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะในการประชาสัมพันธ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยและกองทัพเรือในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือ ในด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมี นาวาโทดุษฎี ภู่เจริญ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323