หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ นาวิกโยธินติวเข้มงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วย

นาวิกโยธินติวเข้มงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วย

219
0
แบ่งปัน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อบรมเจ้าหน้าที่เชิงรุกงานประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพสอดคล้องนโยบายกองทัพเรือ วางระบบเข้มป้องกันโควิด 19 ก่อนเข้าห้องและขณะอบรม


     ในวันนี้ 22 เม.ย.63 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก รัฐพล ลุนพล ผอ.กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดการอบรมช่างภาพสนาม (combat camera) เพื่อการประชาสัม พันธ์หน่วยอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องนโยบายกองทัพเรือ มีเจ้าหน้าที่ประชา สัมพันธ์ ในสังกัดทุกพื้นที่เข้ารับการอบ รม 54 นาย ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย.63 ณ ห้องเรียนอาคาร B ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยเรียนเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาให้คำแนะนำท่าม กลางการจัดระเบียบตรวจคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนร่วมนั่งอบรมห่าง 1 เมตร ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเข้มงวด

     นาวาเอก ณัฐพล รุณพล ผอ.กองกิจ การพลเรือนฯ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นช่างภาพและเจ้าหน้าที่ประ ชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้ทราบแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะในการประชาสัมพันธ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยและกองทัพเรือในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือ ในด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมี นาวาโทดุษฎี ภู่เจริญ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323