หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ ทร ไทย สหรัฐฯ

สานสัมพันธ์ ทร ไทย สหรัฐฯ

313
0
แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค1) พร้อมคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ นาวาเอก แมทต์ บาร์เกอร์  ผู้ช่วยทูตทหารเรือ สหรัฐฯ / กรุงเทพฯ (ผชท.ทร.สหรัฐฯ/กรุงเทพฯ)  และคณะที่ปรึกษาทางการทหาร สหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ( JUSMAG THAI )

หลังเข้าเยี่ยมคำนับเนื่องในโอกาส แนะนำตนเอง และ เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยมีนาวาโทลุค บาร์โลว์ ฝ่ายบริหารโครงการความมั่นคงทางทะเล    นายมาร์ค เฮิบช์แมน ที่ปรึกษาด้านกิจการความมั่นคงทางทะเล ในคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย  ( JUSMAG THAI )

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่1