หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

440
0
แบ่งปัน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันนี้ 21 ก.ค.63 พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการสังกัดกองเรือยุทธการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563  และจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติจำนวน 368 ต้น ณ บริเวณรอบแอ่งน้ำทางขึ้นบ้านรับรอง ผบ.กร. กองเรือยุทธการ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

https://youtu.be/qtTBf0FnWGY

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563  ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในนามของกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยกำลังพล ล้วนมีความปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563  ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ยังผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดมา


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323