หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยาจัดโปรโมชั่นคนไทยเที่ยวฟรี นั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบกฟรีส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยาจัดโปรโมชั่นคนไทยเที่ยวฟรี นั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบกฟรีส่งเสริมการท่องเที่ยว

669
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/OADC2rxokj0

จากช่วงนี้ผลกระทบโควิดทำให้การท่องเที่ยวส่งผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะเมืองพัทยา หลายๆที่ต่างจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ออกมาเที่ยวใช้จ่าย อย่างเช่นตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา ซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ออกมาท่องเที่ยว จากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหลักหมื่นตอนนี้มีนักท่องเท่ยวหายไปมากกว่า 80-90%

นาง สุมาพร ศรีเมือง ตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ตลาดน้ำ 4 ภาค กล่าวว่า ภายหลังที่รัฐบาลสั่งคลายล็อกการท่องเที่ยวก็ได้เปิดตลาดน้ำขึ้นมาเพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า ได้ขายของโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านจากที่ผ่านมาเป็นต่างชาติเป็นหลักก็จะปรับมาเป็นสินค้าแบบคนไทย เช่น อาหารก็จะเป็นอาหาร ขนม คนไทย ที่คัดสรรเอามาขายในตลาดน้ำ รวมถึงสินค้าพื้นบ้านต่างๆโดยพ่อค้า แม่ค้า ก็จะเป็นชาวบ้าน ที่ทางตลาดน้ำได้ให้มาจำหน่ายโดยบางส่วนไม่ได้มีการเก็บค่าเช่าเพื่อจะได้ช่วยเหลือกันในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้

นาง สุมาพร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้แล้วทางตลาดน้ำ 4 ภาค ได้จัดโปรโมชั่นให้กับคนไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่พักที่เมืองไทยสามารถเข้าฟรี และสามารถนั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบกชมตลาดน้ำฟรี นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดโปรโมชั่นใก้ับคนไทยที่มาเที่ยวโดยจะแจกทองเดือนละ 1 บาท แก่ผู้ที่มาเที่ยวลงทะเบียนจำนวน 3 เส้น เส้นละเดือน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดน้ำ จึงขอเชิญชวนให้มาเที่ยวตลาดน้ำ 4 ภาค มาถ่ายรูป เช็คอิน สนันสนุนสินค้าชาวบ้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมั่นใจถึงการรับรองมาตรฐาน  SHA ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย จาก ททท.