หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ทัพเรือภาคที่ 1 จับเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ำมันดีเซลผิดกฏหมายกลางทะเล

ทัพเรือภาคที่ 1 จับเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ำมันดีเซลผิดกฏหมายกลางทะเล

391
0
แบ่งปัน

จากการส่งเรือตรวจการณ์ ในหมวดเรือเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่1 ลาดตระเวน ในพื้นที่รับผิดชอบ อ่าวไทยตอนบน ตามแผนการจัดเรือลาดตระเวนของหมวดเรือเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่1 ส่งผลให้ เรือตรวจการณ์หมายเลข 97 (เรือ ต.97) ตรวจพบเรือประมงต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมทำผิดกฏหมายในทะเล เรือตรวจการณ์หมายเลข 97 (เรือ ต.97) จึงเข้าทำการตรวจสอบ พบเรือชื่อ อ.โชครุ่งเรือง  ตัวเรือและเก๋งเรือสีน้ำเงิน มีลูกเรือคนไทย 5 คน

จากการเข้าทำการตรวจสอบ พบว่าเรือไม่มีเอกสารของเรือนำมาแสดง และ ตัวเรือประมงนั้นมีการดัดแปลงเพื่อบรรทุกน้ำมันดีเซล จึงได้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือมายัง ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ(ทลท.กทส.ฐท.สส.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  เพื่อทำการสอบสวนขยายผลต่อไป

      ในปัจจุบันมีกลุ่มขบวนการลักลอบค้าน้ำมันผิดกฏหมายในทะเลจำนวนมาก ด้วยการดัดแปลงเรือประมงเป็นเรือบรรทุกน้ำมันผิดกฏหมาย  ลักลอบส่งน้ำมันขึ้นมาจำหน่ายบนฝั่ง และในบางรายทำการลักลอกขายน้ำมันผิดกฏหมายในทะเล ทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1  จึงได้มีมาตรการให้หน่วยงานในสังกัด ตรวจสอบการลักลอบขายน้ำมันผิดกฏหมายในทะเลอย่างเข้มงวด ซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกุมดำเนินคดีตามกฏหมายได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่1

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323