หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว เปิดตลาดการค้าแห่งใหม่บริการลูกค้าและนักท่องเที่ยวใจกลางเมืองนครนายก

เปิดตลาดการค้าแห่งใหม่บริการลูกค้าและนักท่องเที่ยวใจกลางเมืองนครนายก

388
0
แบ่งปัน

เปิดตลาดการค้าแห่งใหม่บริการลูกค้าและนักท่องเที่ยวใจกลางเมืองนครนายกที่หลากหลาย เป็นศูนย์รวมร้านค้า ของกิน ของใช้ ของฝากครบทุกมิติใน”ตลาดเดอะคอย” ตรงข้ามตลาดโรงเกลือวัดหลวงพ่อปากแดง”

https://youtu.be/Kd2qI1reVdQ

ที่ตลาดเดอะคอย ศูนย์รวมร้านค้า ของกินของใช้และของฝากจากนครนายก ตรงข้ามตลาดโรงเกลือ วัดหลวงพ่อปากแดง ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตลาด เดอะคอย ” Grand Opening” โดยบริษัทนายกรณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดสร้างขึ้น โดยมีนายณัฐกร อัครมณี ประธานบริหารตลาด พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงการดำเนินงานในโครงการฯ ว่า

ตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจหลายอย่างที่ทีมงานคาดหวังว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว ได้เข้ามาพักผ่อนและเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ ของฝาก ที่มีไว้เลือกชมเลือกซื้อกันอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะสินค้าพื้นบ้าน ชุมชนในจังหวัดนครนายก

โดยการสนับสนุนของนายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก ที่ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้า Otop ได้นำสินค้าดี มีคุณภาพมาจำหน่ายในตลาดแห่งนี้ และได้เชื่อมประสานความร่วมมือจากผู้บริหารของตลากแห่งนี้ในแนวคิดจากแข่งขัน เป็นสร้างสรรค์และแบ่งปัน ซึ่งถือเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้มีทางเลือกที่ดี เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าถึง ผู้ประกอบการโดยตรง ท่านที่ผ่านไปมาอย่าลืม / พลาดไม่ได้ มาเที่ยวจังหวัดนครนายกต้องมาตลาดเดอะคอย ท่านจะไม่ผิดหวัง