หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว แห่เที่ยวทะเลสัตหีบไหว้พระขอพรหลวงพ่ออี๋

แห่เที่ยวทะเลสัตหีบไหว้พระขอพรหลวงพ่ออี๋

467
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/AIpCSJTled4

ที่ ชายหาดดงตาล กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประชาชนจำนวนมาก ได้เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ พาครอบครัวมานั่งเล่นพักผ่อนที่ชายหาด หลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ 1 วัน ซึ่งส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ในช่วงเวลาดังกล่าวคือ 25-28 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

จึงมีประชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบและพื้นที่ใกล้เคียงต่างหลั่งไหลพาครอบครัวมา เที่ยวพักผ่อน ท่องเที่ยว บรรยากาศ ชายทะเลที่สวยงาม มีหาดทรายที่ละเอียด และน้ำทะเลใสสะอาดแห่งหนึ่งของทหารเรือ ที่เปิดให้คนทั่วไปได้มาสัมผัส ทัศนียภาพที่สวยงาม

และที่วิหารหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประชาชนจำนวนมาก ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาได้เดินทางมากราบไหว้บูชาหลวงพ่ออี๋เกจิอาจารย์ดัง แห่งภาคตะวันออกเป็นจำนวนมาก สำหรับพระครูวรเวทมุนี หรือที่รู้จักกันว่าหลวงพ่ออี๋ หลวงพ่ออี๋มีความรู้ทางด้านวิปัสสนาธุระ เป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านในสัตหีบในยามยาก จึงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนที่เลื่อมใส