หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สง.ปรมน.ทร.มอบเครื่อง AED ใช้ฝึกซ้อมพร้อมหุ่นฝึก CPR กรมแพทย์ทหารเรือ

สง.ปรมน.ทร.มอบเครื่อง AED ใช้ฝึกซ้อมพร้อมหุ่นฝึก CPR กรมแพทย์ทหารเรือ

385
0
แบ่งปัน

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ  (ผอ.สง.ปรมน.ทร.)  เข้ามอบเครื่อง AED สำหรับการฝึกซ้อมพร้อมด้วยหุ่นฝึกทำ CPR ให้กับ กรมแพทย์ทหารเรือ

เพื่อเป็นการสนับสนุนการฝึกซ้อมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ พร้อมข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือและข้าราชการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมรับมอบ

พร้อมมีการสาธิตวิธีการใช้งานโดยนางสาวเพ็ญธร เกิดช้ำ กรรมการผู้จัดการบริษัท โพรสเพอรัส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่อง HeartSine AED ณ ห้องประชุมกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ 1 กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563