หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ส่งมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

378
0
แบ่งปัน

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และพบปะมวลชนในพื้นที่ สรมน.จ.ภูเก็ต โดยมี นาวาเอก บัณฑิต  ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต

พันเอก อนันต์ อยู่ประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์ และนายมูฮัมหมัด สีตีเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะตะ พร้อมด้วยครู นักเรียน และมวลชนสมาชิกกลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทรอุปถัมภ์) ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร. นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645