หน้าแรก ข่าวสังคม ครบรอบ 57 ปี เจ้าของหมู่บ้านปันสุข นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ่อหลวง ร.9 มาประยุกต์ใช้ ในช่วงโควิด 19

ครบรอบ 57 ปี เจ้าของหมู่บ้านปันสุข นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ่อหลวง ร.9 มาประยุกต์ใช้ ในช่วงโควิด 19

355
0
แบ่งปัน

เมื่อคืนที่ผ่านมา 15.ส.ค.63 กลุ่มเชนจ์ชลบุรี ร่วมงานคล้ายวันเกิด ครบรอบ 57 ปี คุณสยาม และคุณสมปอง บุญม่วง เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรร “ปันสุข” และเจ้า ของร้าน “โชคอรพรรณค้าวัสดุก่อสร้างพัทยา” ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น

    โดย กลุ่มเชนจ์ชลบุรี นำโดย สส.เป้า นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง ว่าที่ผู้สมัคร นา ยก อบจ.ชลบุรี ฝากขอบคุณ คุณสยาม และคุณ สมปอง บุญม่วง เจ้าของโครง การหมู่บ้านจัดสรรปันสุข และเจ้า ของร้าน โชคอรพรรณค้าวัสดุก่อสร้างพัทยา เลขที่ 41/3 ม.12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละ มุง จ.ชลบุรี พร้อมครอบครัว ที่ได้จัดงาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 57 ปี ณ ร้านโชคอรพรรณค้าวัสดุก่อสร้างพัทยา ต.ห้วยใหญ่ พร้อมเชิญชวนผู้ที่รักใคร่นับถือ และกลุ่มเชนจ์ชลบุรี เข้าร่วมพบปะสังสรรค์และร่วมรับประทานอาหารในวันนี้ ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น

    โดยมีว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขตบางละมุง คุณ ทวิช เหลืองทองพัฒนา (เก่ง) คุณ ธงไชย  สุขโขใจ (โน๊ต) คุณ นิมิต ไมตรีวงศ์ (นิมิต) คุณ สมยศ นานาประเสริฐ (แหลม) คุณ กันตพัฒน์ บุญวิสิฐศักดิ์ (ไอซ์) และผู้สมัคร ส.อบจ. ชลบุรี พื้นที่สัตหีบ คุณ ณัฐชัย แสงศรี (นวย) คุณ นิราช ทิพย์ศรี คุณ ศศิมาภรณ์ ชมไพร (หนิง) เข้าร่วมงานในคืนนี้ ด้วย

     คุณสยาม และคุณ สมปอง บุญม่วง เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรร “ปันสุข” และเจ้าของร้านโชคอรพรรณค้าวัสดุก่อสร้างพัทยา ได้กล่าวขอบคุณกลุ่มเชนจ์ชลบุรี และแขกผู้มีเกียรติด้วยความตื้นตันใจที่ได้มาร่วมงานในคืนนี้ พร้อมเผยความในใจว่า ตนเองเป็นคนบ้านบึง จ.ชลบุรี เดินทางมาประกอบอาชีพในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง แห่งนี้ด้วย รถ จยย.เพียงคันเดียว จนถึงปัจจุบันมีทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ หลายร้อยล้านบาท ด้วยการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง ร.9 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และยิ่งในช่วงวิกฤต โควิด 19 นี้ ในหลายๆ ภาคธุระกิจได้ประสบกับปัญหาอย่างมากมาย ตนเองก็ประสบกับปัญหาด้วยเช่นเดียวกัน แต่ด้วยการนำหลักและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง ร.9 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน แบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการ “ทฤษฎีใหม่” 3 ขั้นได้แก่ มีความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัด ขจัดการใช้จ่าย ขั้นที่สอง รวมพลังกันในรูปกลุ่ม เพื่อทำการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้านสวัสดิการ การศึกษา และการพัฒนาสังคม ขั้นที่สาม

สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หลากหลาย โดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนา ภาคเอกชน และภาครัฐ ในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการและข่าวสารข้อมูล จึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายในปัจจุบัน แม้กระทั่งอาหารที่นำมาจัดเลี้ยงในวันนี้ ก็เกิดขึ้นจากภรรยาที่จัดปรุงอาหารมาเลี้ยงแขกด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น เป็ด ไก่ ปลาดุก วัว ควาย รวมถึงเครื่องปรุงต่างๆ ก็ได้เลี้ยงและปลูกเองเองเกือบทั้งสิ้น            

      นอกจากจะสามารถเลี้ยงคนในครอบครัวตลอดจนลูกน้องและทีมงานการก่อสร้างได้แล้ว ยังสามารถแบ่งปันนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย นายสยาม ฯ กล่าว ด้วยความภาคภูมิใจ ที่ได้น้อม นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง ร.9 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้โควิด 19 แพร่ระบาด ทำให้ธุระกิจย่ำแย่แต่ตนเองก็สามารถยืนอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย

 นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323