หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แม็คโคร ลุยเมืองชลฯ จัดโรดโชว์งาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่”

แม็คโคร ลุยเมืองชลฯ จัดโรดโชว์งาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่”

401
0
แบ่งปัน

แม็คโคร เลือกชลบุรี จัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ครั้งที่ 2 โซนภาคตะวันออก ตอบโจทย์ร้านโชห่วย สร้างกำไร สร้างรายได้

วันที่ 24 ก.ย.63 ที่แม็คโคร สาขาชลบุรี ได้จัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ครั้งที่ 2 โซนภาคตะวันออก โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณ ผ่าน Facebook Live พร้อมรับชมกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเทคนิคที่ช่วยให้โชห่วยไทยอยู่แล้วรุ่ง กำไรงาม จากทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วย และวิทยากรมากประสบการณ์

นายวีระชัย ตู้วชิรกุล ประธานการจัดงาน ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 12 กล่าวว่า แม็คโครเป็นเสมือนคู่คิดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านโชห่วย มากว่า 31 ปี โดยมุ่งมั่นสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยให้อยู่รอดในทุกอุปสรรค โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้คน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่เรียกกันว่า ชีวิตวิถีใหม่ ผู้ประกอบการร้านโชห่วยต้องปรับตัวและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง แม็คโครจึงได้พัฒนาโมเดล โชห่วยไทย วิถีใหม่ เพื่อช่วยให้โชห่วยไทยสามารถปรับตัวและก้าวข้ามความท้าทายในทุกสถานการณ์ โดยในปีนี้ แม็คโครได้จัดกิจกรรมงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการร้านโชห่วยให้เข้มแข็ง ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และส่งเสริมการขายเพื่อสร้างกำไรและเพิ่มรายได้

งาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” จัดขึ้นเป็นปีแรก ใน 4 ภูมิภาค เพื่อมอบความรู้ ส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ และเป็นโมเดลให้ร้านโชห่วยนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการของตนเองได้ บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจของสมาชิกร้านค้าปลีกรายย่อยให้แข็งแกร่ง ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่เข้ามา รวมถึงได้แนะนำเครื่องมือและทักษะในการสร้างยอดขาย ตลอดจนเพิ่มผลกำไร ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การอบรม สัมมนา การแจกคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์การทำธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

นายวีระชัย กล่าวว่า จากข้อมูลของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยที่แม็คโครมี พบว่า ปัญหาสำคัญของโชห่วยไทย คือ การไม่ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง และไม่มีการลงทุนขยายกิจการและบริการให้ตรงใจกับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป โมเดลโชห่วยไทย วิถีใหม่ จึงถูกพัฒนาขึ้น ภายใต้การวางยุทธศาสตร์ 3 ด้าน นั่นคือ อยู่ให้รอด อยู่ให้รุ่ง อยู่ให้รวย ผ่านการอบรมการจัดการร้านค้าปลีกโดยแม็คโคร ต้องมีการสำรวจความต้องการของลูกค้า และจัดหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายลูกค้า เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และบริการดิลิเวอรี่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ตลอดจนเพิ่มเติมบริการ e-payment ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดของธนาคารต่างๆ หรือ ทรู วอลเล็ต หากโชห่วยในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า 5 แสนราย ทำได้ ก็จะสามารถเติบโตอยู่รอดได้อย่างรุ่งและรวยแน่นอน

กิจกรรมงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” จัดขึ้นในรูปแบบการผสมผสานระหว่าง On ground ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ และ Online Event ที่มีการทำ Live streaming จากสาขาผ่าน เฟซบุ๊ก และ แม็คโครไลน์ออฟฟิเชี่ยล โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาโปรโมชั่นพิเศษ รวมทั้งจะได้พบกับกิจกรรมที่แม็คโครเตรียมไว้เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผ่านแคมเปญต่าง ๆ อาทิ ตู้เย็นครัวชุมชน สินค้าราคาพิเศษจากแม็คโครจัดให้ และแม็คโครคลิก

พร้อมกิจกรรมให้ความรู้จากทีมงานมิตรแท้โชห่วย และวิทยากรพิเศษตลอดการจัดงานทุกภาคทั่วไทย โดยในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 27 กันยายน 63 ณ แม็คโคร สาขาชลบุรี และเตรียมจัดงานในครั้งต่อไปที่ภาคอีสานในวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 63 ณ แม็คโคร สาขาอุดรธานี และสุดท้ายที่ภาคใต้ในวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 63 ณ แม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี