หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่งเรือรบ รับคนป่วยหนักติดเกาะหมาก

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่งเรือรบ รับคนป่วยหนักติดเกาะหมาก

521
0
แบ่งปัน

ตามที่ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ได้รับการประสาน จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ว่ามีคนไข้ ชายไทย อายุ 44 ปี มีอาการไข้สูง อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีดำและมีอาการปวดตามตัว ร้าวไปจนถึงด้านหลัง วินิจฉัยแล้ว เห็นควรส่งตัวขึ้นฝั่งเข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นการเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.63หลังรับแจ้ง หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ส่งเรือ ต.274 พร้อมด้วยทีมพยาบาล จากหมวดเรือลาดตระเวนชายเเดนส่วนที่ 1 เข้ารับตัวผู้ป่วยให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ก่อนนำส่งขึ้นฝั่งที่ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พร้อมประสานรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 รับผู้ป่วยส่งต่อยัง โรงพยาบาลตราด ถึงมือเเพทย์ โดยปลอดภัย


ในการนี้ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบ นโยบายให้แก่ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ว่าสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ที่ไปปฎิบัติราชการขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องอธิปไตยของชาติและ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชม.


ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1