หน้าแรก Uncategorized อ.สัตหีบนำจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองบ้านน้ำเมา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ.สัตหีบนำจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองบ้านน้ำเมา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

346
0
แบ่งปัน

ณ คลองบ้านน้ำเมาและชายหาดบ้านน้ำเมา ม.2 ต.จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13ต.ค.63 พร้อมด้วยข้าราชการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

                กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น โดยประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนของอำเภอสัตหีบ ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองบ้านน้ำเมาและชายหาดบ้านน้ำเมา ม.2 ต.จอมเทียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษา พัฒนา สิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชนโดยส่วนรวม

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323