หน้าแรก ข่าวสังคม วงแตกชาวบ้านนับร้อยประท้วงสร้างแพนท์ปูนสัตหีบ ขณะเข้าชี้แจงการก่อสร้าง

วงแตกชาวบ้านนับร้อยประท้วงสร้างแพนท์ปูนสัตหีบ ขณะเข้าชี้แจงการก่อสร้าง

1581
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/R-yj2qySH70

วันนี้ 17 ต.ค.63 ชาวบ้านจำนวนกว่า 100 คน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไม่พอใจถือป้ายประท้วง โครง การก่อสร้างโรงงาน ผลิตปูนสำเร็จหรือแพนท์ปูน บริษัท ศลิตา คอนกรีต จำกัด ในพื้นที่ หมู่ 7 ถ.สายทุ่งโปรง ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ขณะเข้าชี้แจงโครงการก่อสร้างซึ่งอาจมีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ มี นาวาโท อดีต นิลทิรัง ประธานชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ 7 เชิญประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงโครงการก่อสร้าง มี นาย นที ดิษฐบรรจง ปลัดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เป็นผู้แทน ดร.ศิริพร ปิ่นล่ม นายก ทต.เกล็ดแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจง

             ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทราบแล้วว่าจะมีโครงการก่อสร้างแพนท์ปูนสำเร็จ ดังกล่าว ต่างนำป้ายมาประท้วงโครงการก่อสร้างด้วยข้อความต่างๆ อาทิ หนูไม่ต้องการอากาศเป็นพิษ,ลูกหลานเราไม่เอา โรคปอดและผิวหนัง,พวกเราไม่ต้องการแพนท์ปูน, โปรดเห็นใจชาวบ้านหมู่ 7 ด้วย และมีข้อ ความโจมตี ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างอีกมากมาย ในขณะผู้แทนของบริษัท พยายามเข้าชี้แจง แต่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ยอมรับฟังต่างตะโกนโห่ร้องด้วยความไม่พอใจ จนต้องยุติการประชุมชี้แจงในวันนี้ พร้อมกับจะร่วมลงชื่อคัดค้านการก่อสร้างจนถึงที่สุด  และก่อนแยกย้ายกันกลับยังได้เผารายชื่อผู้ลงนามร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วยความไม่พอใจของชาวบ้านกว่า 100 คน ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังโครงการก่อสร้างแพนท์ปูนสำเร็จ ดังกล่าว

             ด้านนาย ณัฐพงศ์ ขอดทอง ผู้แทนบริษัท ศลิตา คอน กรีต จำกัด กล่าวว่า โครงการก่อสร้างแพนท์ปูน ดังกล่าว ได้ปรับพื้นที่โครงการก่อสร้างบนพื้นที่ 7 ไร่ และเปิดรับสมัครพนักงานเข้าทำงาน โดยมีสัญญาเช่า 10 ปี ซึ่งในวันนี้ ตั้งใจจะนำแผนและโครงการก่อ สร้าง รวมถึงการป้องกันมลพิษต่างๆ มาทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ แต่ไม่สามารถชี้แจงได้ จึงได้ยุติการชี้แจงโครงการฯ ไปก่อน และจะนำเรื่องเสนอเจ้านายเจ้าของโครงการต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323