หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือและ ศรชล.ภาค 1 หารือชาวประมง โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

กองทัพเรือและ ศรชล.ภาค 1 หารือชาวประมง โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

386
0
แบ่งปัน


ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับ ศรชล.ภาค 1 เยี่ยมพบปะและหารือพี่น้องสมาคมการประมงจังหวัดต่างๆ และองค์การสะพานปลา เพื่อเชิญชวนเข้าร่วม “กิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในปี 2564


ระหว่างวันที่ 21 – 22 ต.ค.63 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ภาค 1) ได้มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะ เดินทางไปเยี่ยมพบปะและหารือกับสมาคมการประมงในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จ.ตราด จ.ระยอง จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร และองค์การสะพานปลา กรุงเทพฯ ร่วมกับ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดต่าง ๆ เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็มฯ ในปีงบประมาณ 2563 และเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม “กิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” โดยจะมีการประชุมใหญ่เตรียมการจัดกิจกรรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค.63 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งสมาคมและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมทั้งมีความยินดีตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว


ซึ่งกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็มฯ เป็นกิจกรรมสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน โดยส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


(ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 25) เพื่อโดยเสด็จตามพระราชกุศล พระราชทานให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มีโอกาสได้รับสารไอดีนจากอาหารทะเล เพื่อห่างไกลจากการป่วยเป็นโรคคอหอยพอก หรือโรคขาดสารไอโอดีน อีกทั้งยังเป็น การร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประ โยชน์ และได้ทำบุญกุศลร่วมกันอีกด้วย


ภาพ ข่าว : กองกิจการพลเรือน บก. ทรภ.1/ กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน