หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง พื้นที่ชายแดนทางทะเล อ. คลองใหญ่ จว.ตราด

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง พื้นที่ชายแดนทางทะเล อ. คลองใหญ่ จว.ตราด

402
0
แบ่งปัน


นาวาเอกเกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 /รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และ นาวาเอก เอกราช เครือชะเอม รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ตรวจพื้นบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ พร้อมทั้งอาคารสิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในท่าเทียบเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือในหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ โดยมี ผู้แทนเจ้าท่าภูมิภาคตราด ผู้แทน ศรชล.จว.ตราด และนาวาเอกธัชภูมิพัฒน์ อินทร์สุข ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ร่วมคณะตรวจความพร้อม


…ในการนี้ พลเรือโทโกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มีนโยบายที่จะส่งกำลังบำรุงให้กับกำลังทางเรือในพื้นที่ชายแดนด้านตะวันออกให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ โดยพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ เป็นท่าเรือที่เหมาะสม จึงได้มอบหมายให้ นาวาเอกเกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน มาตรวจพื้นที่ สำรวจความพร้อมของท่าเรือดังกล่าว


……………
“ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม”
“ปกป้องท้องนที ต่อต้านไพรีลุกล้ำ”
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1