หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ทร. ร่วมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศลงนามข้อตกลงจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล

ทร. ร่วมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศลงนามข้อตกลงจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล

631
0
แบ่งปัน

วันนี้ 17 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมชั้น2 กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ(ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ)  พร้อมด้วย พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกันลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล สำหรับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ กองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี ศุกชัย ธนสารสารคร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ คณะนายทหาร ตลอดจน คณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้

https://youtu.be/OEWSHYEjSq0
DCIM\100GOPRO\GOPR3464.JPG
DCIM\100GOPRO\GOPR3488.JPG

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มืองค์วามรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการใช้งานของกองทัพ รวมถึงภาคพลเรือน และภาคเอกชนในประเทศไทย ได้ร่วมกับกองทัพเรือหรือ ทร. ที่มีความเชื่อมั่นและเล็งเห็นถึงศักยภาพความพร้อมของ สทป. ในการร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ หน่วยบัญชาการสครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หรือ นสร.กร. อาทิเช่น สนับสนุนภารกิจหลักสูตรจู่โจม ปฏิบัติการใต้น้ำ ลาดตระเวน ขนส่ง เข้าเกยหาด และเก็บขยะลอยน้ำ สนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พสร และพื้นที่รับผิดขอบของ นสร.กร ในนามของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย (พธท)ในการนี้ สทป. จึงร่วมกับ ทร. กำหนดจัด “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล สำหรับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ระหว่าง สถาบันเทดโนโลยีป้องกันประเทศ กับ กองทัพเรือ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323