หน้าแรก ข่าวสังคม กองเรือยุทธการจัดงานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ97ปี

กองเรือยุทธการจัดงานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ97ปี

420
0
แบ่งปัน

วันนี้ 17 ธ.ค.63 ที่บนดาดฟ้าเรือหลวงอ่างทอง ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์. ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้ให้โอวาทผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกำลังพล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 97

https://youtu.be/RJ6z-WIxUPo

                 นอกจากนั้น ที่กองบัญชากองเรือยุทธการ ได้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตราหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตลอดจนข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ  อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และอดีตผู้บังคับบัญชากองเรือยุทธการ เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมกันนี้ ได้มีผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน นำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี

พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์. ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า สำหรับวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ได้ถือเอาวันที่ 19 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนาหน่วย สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที 19 ธันวาคม 2466 ได้มีการจัดตั้งหน่วยที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรือรบเป็นการเฉพาะขึ้นมาใหม่เรียกว่า กองทัพเรือ ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ มีเรือรบ จำนวน 3 กองเรือ ได้แก่ กองเรือปืน กองเรือใช้ตอร์ปิโด และกองเรือช่วยรบ จนถึงปี 2476 ได้เปลี่ยนชื่อ “กองทัพเรือ” เป็น “กองเรือรบ” ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ จนถึงปี พ.ศ.2494 ได้เปลี่ยนชื่อ “กองเรือรบ” เป็น “กองเรือยุทธการ” มาจนตราบทุกวันนี้ รวม 97 ปี ในปัจจุบัน กองเรือยุทธการ มีหน้าที่จัดเตรียมกำลังทางเรือ และกำลังทางอากาศ อำนวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชาให้มีสมรรถภาพ และอยู่ในฐานะที่พร้อมที่จะทำการรบได้ กองเรือยุทธการ ได้เตรียมกำลังเหล่านี้ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบตลอดเวลา เพื่อปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323