หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้านกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

กองทัพเรือรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้านกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

398
0
แบ่งปัน

ตามที่ สภากาชาดไทย ได้จัดให้มีการประกวดร้านกาชาดออนไลน์ประจําปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษในงานกาชาดออนไลน์ประจําปี 2563 ภายใต้แนวคิด connectivity of giving #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน โดยผู้ชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานกาชาดออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยวันนี้สภากาชาดไทยได้ประกาศ ผลรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้านกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ได้แก่ร้านกองทัพเรือ รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ร้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลชมเชย ได้แก่ร้านกองทัพอากาศ และร้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ด้าน พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะ ประธานกรรมการร้านกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ในปีนี้กองทัพเรือ ได้ออกแบบร้านกาชาดออนไลน์ภายใต้ Concept การให้วิถีใหม่ ประกอบด้วยร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ ร้านค้าของกองทัพเรือและนิทรรศการกองทัพเรือ โดยนิทรรศการในปีนี้ ได้จัดทำเป็นสถานีเรือแบ่งออกเป็น 5 สถานีเรือหรือเรียกว่า “สถานี 5 ให้” ประกอบด้วย
สถานีเรือที่ 1 ภารกิจการปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลและสถานี
สถานีเรือที่ 2 โครงการ EEC
สถานีเรือที่ 3 การปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
สถานีเรือที่ 4 ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล โครงการตู้ปันสุขของกองทัพเรือ และการช่วยเหลือ ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการให้ที่พักพิงและกักตัว
สถานีเรือที่ 5 กองทัพเรือกับการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม กับการพัฒนากองทัพเรือ

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถ เข้า เยี่ยมชมงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 ได้ที่ https://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/login