หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น ในการบริโภคอาหารทะเล ปลอดภัยไร้ COVID – 19

กองทัพเรือจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น ในการบริโภคอาหารทะเล ปลอดภัยไร้ COVID – 19

466
0
แบ่งปัน

วันนี้ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมรับประทานอาหาร ที่ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลซึ่งส่งตรงจากเรือประมง ในพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร เพื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร ที่มาจากเรือประมงมีความปลอดภัยปลอดเชื้อ ไร้การปนเปื้อน จาก COVID -19 โดย กรมแพทย์ทหารเรือ ได้จัดบุคคลากรทางการแพทย์มาให้คำแนะนำ แก่ เจ้าหน้าที่กองบริการกรม พลาธิการทหารเรือ ในการทำความสะอาดวัตถุดิบก่อนนำไปประกอบอาหาร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

กองทัพเรือ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดให้มีกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหารทะเลให้กับประชาชนโดยเช้าวันนี้ ได้ดำเนินการรับซื้ออาหารทะเล จากธุรกิจภาคประมงจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อช่วยเหลือธุรกิจภาคประมง ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ สำหรับ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ที่รับซื้อในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ตัน ส่งตรงจากกลุ่มเรือประมงพาณิชย์ ที่เข้าร่วมโครงการ ตรวจคัดกรอง เชื้อCOVID -19 ในกลุ่มแรงงานเรือประมง จำนวน 60 ลำ และในกลุ่มแรงงานท่าเทียบเรือ 16 แห่ง โดย เจ้าหน้าที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ดำเนินการไปเมื่อ 25 – 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนธุรกิจภาคประมง และเจ้าของเรือประมง เข้าร่วม ในการส่งขบวนรถลำเลียงอาหารทะเลจาก ท่าเทียบเรือแพปลาพรพีรพัฒน์ (ท่าเรือเจ๊จันทร์) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มายังกองทัพเรือ

สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่กองทัพเรือ รับซื้อในครั้งนี้ นอกจากที่นำมาประกอบอาหาร ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือรับประทานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยแล้ว อีกส่วนหนึ่ง จะถูกทยอยจัดส่งให้กับส่วนราชการของกองทัพเรือโรงเรียนทหารสังกัดกองทัพเรือเรือหลวงต่างๆอาทิเรือหลวงจักรีนฤเบศร รวมถึงหน่วยอื่นๆของกองทัพเรือ โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ ได้เยี่ยมชมการลำเลียงวัตถุดิบอาหารทะเลจากสมุทรสาคร เพื่อส่งมอบ ให้แก่หน่วยต่างๆ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป อันจะส่งผลดีในภาพรวมของภาคธุรกิจประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID -19 ระลอกใหม่