หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ บรรยากาศเกาะล้านพัทยาเงียบหลังประกาศล็อกดาวน์ชาวบ้านต่างเว้นระยะห่างตามมาตรฐาน

บรรยากาศเกาะล้านพัทยาเงียบหลังประกาศล็อกดาวน์ชาวบ้านต่างเว้นระยะห่างตามมาตรฐาน

393
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/iPI0kUKzcvg

จากที่มีการประกาศล็อกดาวน์เกาะล้านตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 20 มกราคม 2564  โดยบรรยากาศที่เกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นั้นเป็นไปอย่างเงียบเหงา หลังจากทางผู้ประกอบการแจ้งนักท่องเที่ยวให้เดินทางกลับ ส่วนประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน นั้นให้มีการกักตัวอยู่ภายในบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ  งดการรวมตัวกันของประชาชนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา  ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22:00 น ถึง 05.00 น. และให้สังเกตอาการตัวเองเบื้องต้น หากมีอาการ ภายใน 14 วัน เช่น ไอ ไข้ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส และเหนื่อย หอบ  ให้ติดต่อศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน  หรือ โทร 038-434144 

 สำหรับชุมชนเกาะล้านนั่นที่ผ่านมามีมาตรการเข้มในการป้องกันโควิดใสโดยตลอดตั้งแต่รอบแรกโดยชุมชนตัดสินใจล็อกดาวน์เกาะล้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่เกาะล้าน ซึ่งเมื่อมีการระบาดรอบสองนั้นทางผู้ประกอบการก็ตัดสินใจล็อกดาวน์เกาะอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้โรคโควิดระบาดในพื้นที่เกาะล้านพร้อมมีมาตรการเข้มในการควบคุมดูแลคนเกาะล้านให้อยู่ในมาตรการการป้องกันของโรคโควิด