หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญคณะทำงานโครงการสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ร่วมประชุมทางไกล

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญคณะทำงานโครงการสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ร่วมประชุมทางไกล

389
0
แบ่งปัน

วันนี้(14 มกราคม 2564) เวลา 11.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญคณะทำงานโครงการสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ร่วมประชุมทางไกล 3 ฝ่าย คือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกองทัพเรือ โดยมี พลเรือโท สมัย ใจอินทร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และรองหัวหน้าคณะทำงาน ฯ และคณะ เป็นผู้แทนคณะทำงาน ฝ่าย กองทัพเรือ

มีวาระการประชุมที่สำคัญคือ นายอัครพงศ์​ พงษ์ทองพูล​ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมกระบวนการผลิต​ และวิทยาการกระบวนการผลิต​ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด สาธิตการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 ที่ PTTGC ได้พัฒนา ด้วยการประชุมทางไกลจาก จังหวัดระยอง ในส่วนของการดำเนินการของกรมอู่ทหารเรือในเรื่องนี้ นาวาเอก สมศักดิ์ คงโชติ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือ/เลขานุการคณะทำงาน ฯ รายงานผลการดำเนินการติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 และกำจัดเชื้อโรค ของกองทัพเรือ บริเวณ ร้านสวัสดิการกองทัพเรือ – นันทอุทยาน ซึ่งผลการปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้มาทดสอบวัดค่าสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งพบว่าเครื่อง ฯ สามารถลดปริมาณสารดังกล่าวลงได้อย่างดี ณ ห้องประชุมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323