หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ/ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้าเยี่ยมชมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (google classroom)

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ/ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้าเยี่ยมชมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (google classroom)

584
0
แบ่งปัน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม   โฆษกกองทัพเรือ/ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้าเยี่ยมชมการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (google classroom) และการสอนผ่านระบบ E-book การประเมินผลนักเรียนผู้เรียน และครูผู้สอน รวมถึงการจัดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยมี นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมการเรียนการสอนดังกล่าว

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323