หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รอรัฐบาลอนุญาต นายกสนธยา คุณปลื้ม พร้อมสั่งวัคซีนโควิด 2.4 แสนโด๊ส ให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาทุกคน

รอรัฐบาลอนุญาต นายกสนธยา คุณปลื้ม พร้อมสั่งวัคซีนโควิด 2.4 แสนโด๊ส ให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาทุกคน

422
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/EphyFQ5c-PU

นายกเมืองพัทยาสั่งตรวจสอบสถานะการเงินการคลัง เตรียมความพร้อมจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนทุกคนด้วยงบประมาณรวม 80 ล้านบาท

วันที่ 14 ม.ค.64 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เรียกเจ้าหน้าที่สำนักการคลังเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมชี้แจงสถานะการเงินการคลังของเมืองพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนชาวเมืองพัทยา

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของเมืองพัทยา ว่า ขณะนี้ส่วนกลาง โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ยืนยันให้หลักการที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ จึงได้ให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักการคลังเมืองพัทยาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มาชี้แจงเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังของเมืองพัทยา ประมาณการณ์ในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปี 2564 นี้

ทั้งน้ี เพื่อที่จะดูว่าตามสถานะแล้วเมืองพัทยาสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งได้ข้อสรุปแล้วว่าเมืองพัทยาสามารถดำเนินการได้ตามหลักการและนโยบาย ตามท่ีตนเองได้ให้คณะทำงานไปศึกษาแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มาดำเนินการฉีดป้องกันให้กับประชาชนชาวเมืองพัทยาตามแนวทางของรัฐบาล ซึ่งจากนี้ก็จะขึ้นอยู่กับระเบียบและขั้นตอนของการดำเนินการต่าง ๆ

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวต่อด้วยว่า ถ้าดูจากทะเบียนบ้านของเมืองพัทยาตอนนี้มีประชากรรวมทั้งสิ้น 120,000 คน ถ้าหากวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จัดหามาในราคาโด๊สละประมาณ 300 บาท ซึ่งประชากรหนึ่งคนต้องใช้ 2 โด๊ส รวมวัคซีนทั้งสิ้นประมาณ 240,000 โด๊ส ก็จะตกอยู่ที่คนละประมาณ 600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72 ล้านบาท ซึ่งจากสถานะในขณะนี้เชื่อว่าเมืองพัทยาน่าจะดำเนินการได้ โดยจะตั้งงบประมาณในเรื่องนี้คร่าว ๆ ที่ 80 ล้านบาท