หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉีดพ่นอัลกอฮอลล์ อาคารรับรองสร้างความเชื่อมั่นรับข้าราชการ ทร.เฝ้าระวัง โควิด 19

ฉีดพ่นอัลกอฮอลล์ อาคารรับรองสร้างความเชื่อมั่นรับข้าราชการ ทร.เฝ้าระวัง โควิด 19

460
0
แบ่งปัน

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ปฏิบัติการตามมาตรการของ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มีมาตรการให้หน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ เตรียมความพร้อมและรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

             เมื่อวันที่ 14 ม.ค.64  พลเรือตรี สราวุฒิ ใจชื้น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่อำเภอสัตหีบ ชลบุรีฉีดพ่นอัลกอฮอลล์ 72% ด้วยเครื่องฉีดพ่นแบบละอองฝอย ในอาคารรับรอง หมายเลข 5 ,6 และ 7 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพิ่มความเชื่อมั่นในการรับข้าราชการ ทร. ที่จะเข้าพักเฝ้าระวังที่อาคารรับรอง รอบต่อไป

             และมอบอุปกรณ์พร้อมทั้งฝึกสอนการจัดทำ WARM ZONE  ให้กับ รพ.สนาม ศฝ.สอ.รฝ.(เกล็ดแก้ว) เพื่อสนับสนุน กระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิให้แพร่กระจายออกสู่ภายนอก  รพ.สนาม ศฝ.สอ.รฝ.(เกล็ดแก้ว) อีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323