หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาชนอุ่นใจ อบจ.ชลบุรี สนับสนุน รถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแรงดันสูงฆ่าเชื้อโควิด 19

ประชาชนอุ่นใจ อบจ.ชลบุรี สนับสนุน รถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแรงดันสูงฆ่าเชื้อโควิด 19

471
0
แบ่งปัน

ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8 อำเภอสัตหีบ พันจ่าเอก พิษณุ โตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง นาย สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วย สส.เขต8 ชลบุรี เจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กองทุนชลบุรี ต้องรอด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้างความมั่นใจให้ประชาชน นำรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแรงดันสูงฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ออกพ่นภายในชุมชนทุกหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่พลูตาหลวง และภายในช่องแสมสาร

https://youtu.be/ccNpNnF3FMw

                ทั้งนี้เพื่อ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทางนายก องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง โดย พันจ่าเอก พิษณุ โตสมบัติและ ทาง ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต 8 อำเภอสัตหีบ มีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก จึงประสานไปทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุน รถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแรงดันสูงมาพ่นฆ่าเชื้อ ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ได้อุ่นใจ

ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ กล่าวว่า กล่าวว่า ในวันนี้ เรานำรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแรงดันสูงฆ่าเชื้อโควิด-19 ไปพ่นยังพื้นที่โดยรอบเขตพื้นที่ พลูตาหลวงและช่องแสมสาร เราต้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกฉีดในการออกพ่นยาฆ่าเพื่อสกัดเชื้อโควิด-19องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จัดเจ้าหน้าที่  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกซอกซอย สร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323