หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ชาวแสมสารร่วมทำบุญไหว้บรรพบุรุษและสัมภเวสีขอความคุ้มครองขับไล่สิ่งเลวร้าย

ชาวแสมสารร่วมทำบุญไหว้บรรพบุรุษและสัมภเวสีขอความคุ้มครองขับไล่สิ่งเลวร้าย

520
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/UNYGGQhkzlg

        นาย เสน่ห์ พิทักษ์กรณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี.นำประชาชนชาวตำบลแสมสาร ร่วมจัดงานทำบุญประจำปี เนื่องในโอกาส วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน เพื่อความเป็นศิริมง คลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพ บุรุษ สัมภเวสี และผีไร้ญาติ ณ บริเวณชายทะเล หาดสีทอง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

     ชาวแสมสารจะทำบุญประเพณีกลางบ้านนี้เป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน และยืนยันว่าจะทำบุญตามประเพณีเช่นนี้ตลอดไป เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี สำหรับงานทำบุญขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 นี้ ในอดีตเรียกว่าทำบุญข้าวหลามโดยจะมีชาวบ้านมาร่วมกันเผาข้าวหลามในวันที่ทำบุญ แต่สภาพปัจจุบันไม่มีการเผาข้าวหลามแล้ว แต่ก็ยังมีชาวบ้านซื้อข้าวหลามมาร่วมทำบุญเพื่อสืบทอดประเพณีชื่อเดิมคือ “ทำบุญข้าวหลาม ขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ช่องแสมสาร” สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

      สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอสัตหีบ ประมาณ 15 กม. มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,000 ไร่ มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านช่องแสมสาร หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 3 และบ้านหนองกระจง หมู่ที่ 4  มีประชากรล่าสุด เมื่อปี 2561 จำนวน 6,418 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 7  คน มี นายอดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ในปัจจุบัน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323