หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สัตหีบรถพระราชทาน ลงพื้นที่ตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยง

สัตหีบรถพระราชทาน ลงพื้นที่ตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยง

364
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/tzR0OPbZXHg

      วันนี้  (20 ม.ค.64) ที่โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10  ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  มีบริการตั้งจุดตรวจ โควิด-19 ฟรีโดยรถพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประชาชนชาว อ.สัตหีบ ให้ความสนใจและผู้ที่สงสัยว่าตนเอง อาจจะมีการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อกันเป็นจำนวนมาก

              สำหรับ รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรค โควิด 19 เชิงรุกในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

            มีนายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอำเภอสัตหีบรักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ  นายกิตติ บุญรัตนเนตรสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ และ  นายแพทย์ชีวิน ประพันธ์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ ร่วมดำเนินการตรวจค้นหา Swabs  เชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยง โดยรถพระราชทานชีวนิรภัย จากทีม รพ.ชลบุรี

จำนวน 100  คน นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323