หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำรวจจิตอาสา สภ.โนนศิลา จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้กำลังพลสู้ โควิด 19

ตำรวจจิตอาสา สภ.โนนศิลา จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้กำลังพลสู้ โควิด 19

297
0
แบ่งปัน

พ.ต.อ.สมมาตย์ มั่งไธสง ผกก.สภ.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น นำกำลังพล ตำรวจจิตอาสาร่วมดำเนินกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาโครงการ “1 หน่วย 1 โรงพัก 1 เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการโคกหนองนาโมเดล” จัดอบรมให้กำลังพลมีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทําคลองไส้ไก่ ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ บนพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อสร้างเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหาร สำหรับอุปโภคบริโภค ลดภาระค่าใช้จ่าย ของกำลังพลภายในหน่วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กำลังพลตำรวจจิตอา สภ.โนนศิลา จำนวน 85 นาย มีวิทยากร ศิษย์มาบเอื้อง (รุ่น 592/620) ของอาจารย์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร จาก อบต.หนองแวงโสกพระ และ สภ.พล ในนาม ครูพาทำ จำนวน 10 คน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้


สำหรับคลองไส้ไก่ คือ การขุดร่องน้ำในที่ดิน เป็นหนึ่งในรูปแบบหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บนํ้าและกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก เปรียบเสมือนลำธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลตกกระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มชื้น สามารถเพาะปลูกทำการเกษตรได้


พ.ต.อ.สมมาตย์ มั่งไธสง ผกก.สภ.โนนศิลา กล่าวว่า โครงการฝึกอาชีพทางด้านการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล 1 ไร่ 1 โรงพัก 1 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดการพื้นที่ ซึ่งเหมาะสำหรับการเกษตร ที่อยู่พื้นที่กลางน้ำ ได้ทำการเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึางเป็นตำรวจจิตอาสาของ สภ.โนนศิลา ได้ปฎิบัติจริง เรียนรู้จริง และมีความสุขกับการทำการเกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ เป็นการนำปรัชญาทางด้านการเกษตรมาประยุคใช้ ในการฝึกอาชีพได้เรียนรู้วิถีของการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ โดยมีฐานการเรียนรู้ การปลูกพืช ปลูกผัก และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะได้มีวิชาติดตัวและนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว อีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต โควิด 19 นี้