หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ทัพเรือภาคที่1ทำเจลล้างมือ หน้ากาก Face Shieid เตรียมแจกจ่ายให้ประชาชน

ทัพเรือภาคที่1ทำเจลล้างมือ หน้ากาก Face Shieid เตรียมแจกจ่ายให้ประชาชน

349
0
แบ่งปัน

วันนี้ 28 ม.ค.64 ที่โรงจอดเรือ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่1 อ.สัตหีบ จ.ชลบรี พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1พร้อมด้วย นาง นุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่  1 มาเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shieid) โดยมี ผู้บังคัญบัญชา ข้าราชการ ทหารในสังกัดทัพเรือภาคที่1  สมาชิกชมรม ภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่  1เข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งในวันนี้มีวิทยากร จาก เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาเภสัชอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต มาบรรยายและสาธิตการทำการชาติ ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shieid) อีกด้วย

https://youtu.be/5Lfq24qICXE

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรด COVID-19 รอบใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 จำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรด COVID-19มีเพียงพอต่อความต้องการ ทัพเรือภาคที่ 1ร่วมกับชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1จัดกิจกรรมภารทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้กากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield)เพื่อมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำลังพลในทัพเรือภาคที่ 1 กำลังพลหน่วยเรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 กลุ่มสมาคมการประมง ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรีจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศมีมติยกระดับให้พื้นที่ 5 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาตรการป้องกันโรค และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งของทัพเรือภาคที่ 1 ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพระบาดของโรด COVD-19 รอบใหม่ ทำให้กำลังพลในทัพเรือภาคที่ 1กำลังพลหน่วยเรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1รวมทั้งเจ้าหน้ที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นเจลแอลกอฮอล์ลงมือ หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค(Face Shield) เป็นจำนวนมาก การช่วยเหลือสนับสนุนกันเอื้อเฟื้อต่อกัน อนุเคราะห์กัน ในยามนี้ให้เกิดมรรคผลเป็นรูปธรรมการแบ่งปันอุปกรณ์การป้องกันโรด COVD-19 ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนที่เดือดร้อน ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเป็นพลังบวกอย่าหนึ่งที่ทำให้คนเรามีความสุข และมีรอยยิ้มได้ในทุกวัน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323