หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ในการเข้าหารือเพื่อประสานความร่วมมือในภารกิจด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ในการเข้าหารือเพื่อประสานความร่วมมือในภารกิจด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

486
0
แบ่งปัน

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ในการเข้าหารือเพื่อประสานความร่วมมือในภารกิจด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของกองทัพเรือ เพื่อรองรับการขยายตัวของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323