หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอสัตหีบบูรณาการทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

อำเภอสัตหีบบูรณาการทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

398
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/hk2YM3-sYxw

วันนี้ (24ก.พ.64)  นาย วันชาติ วรรณพราหม ปลัดอาวุโส อำเภอสัตหีบ รักษาการแทน นายอำเภอสัตหีบ มอบหมายให้ นาย พิเชฐ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ  เป็นประธานใน การจัดกิจกรรม การคัดกรองหาสารยาเสพติด 1 สถานการศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และ อบายมุข และ รับฟังการบรรยาย จากทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน ปลัดอำเภอสัตหีบ โดยมีนายแมนสรวง เมนะเนตร และนายแกล้วปราการ ฟักแก้ รอง ผู้อำนวยการ สว. พร้อม คณะ ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังคำบรรยายและการจัดกิจกรรมโดยวันนี้มีการร่วมบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน พร้อม คณะ ครูอาจารย์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม   แพทย์สาธารณะสุขประจำตำบลนาจอมเทียน 

  พ.ต.อ.สันติ ชูเชิด ผกก.สภ.นาจอมเทียน  พร้อมข้าราชการตำรวจเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและโทษของยาเสพติด รวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมระหว่างทางฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบคณะแพทย์สาธารณสุขประจำตำบล  และคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียนตามกิจกรรม การคัดกรองสารเสพติด ตามความประสงค์ขอความร่วมมือจากทางผู้ปกครองและครูอาจารย์ที่ต้องการให้มีการตรวจจากทางเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันว่านักเรียนของทางโรงเรียนนั้นปลอดจากสารเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการ1สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางนักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างดี

    นายพิเชษ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ ได้กล่าวบรรยายให้ความรู้และโทษของพิษภัยยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในอดีตมาจนถึงปัจจุบันและรวมทั้งการแพร่ระบาดในกลุ่มชนยาวชนนักเรียน นักศึกษา ซึ่งทางอำเภอสัตหีบรู้สึกประทับใจ และขอบคุณทางโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ที่มีความมั่นใจและมีแนวทางการป้องกันป้องปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและกลุ่มนักเรียนโดยได้มีการประสานความร่วมมือจากในหลายฝ่ายทั้ง ตำรวจ ฝ่ายปกครองและแพทย์จากสาธารณะสุขประจำตำบล โดยได้รับความร่วมมือและยินยอมจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี ถือว่าโครงการดีๆแบบนี้ในหลายๆโรงเรียนในอำเภอสัตหีบจะได้มีการนำมาปรับใช้ต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323