หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สัตหีบ นักเรียน ประชาชน ร่วมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี2563

สัตหีบ นักเรียน ประชาชน ร่วมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี2563

442
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/0VOChZ7Y87A

วันนี้ 5 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ไปยังโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  มีการสอบเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี2563  พระครูสีลสาราธิคุณ เจ้าคณะตำบลสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้เป็นประธานเปิดการสอบธรรมสนามหลวงสนามสอบที่ 2 ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2563 โดยมี อาจารย์ อารีย์  คำนึงกิจ ผู้จัดการ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ นาย ทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ พร้อมคณะครู อาจารย์ และนักเรียนผู้เข้าสอบ จำนวน 538 คน  ร่วมในพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง

ในส่วนของ การสอบธรรมสนามหลวงในอำเภอสัตหีบ สนามสอบที่1 อยู่ที่วัดสัตหีบ โดยมี พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานกรรมการ สอบธรรมสนามหลวง มีผู้เข้าสอบ จำนวน 1247 คน  และสนามสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบที่3  อยู่ที่เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ  มีพระครูวิสาทรสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เป็นประธานกรรมการ สอบธรรมสนามหลวง มีผู้เข้าสอบ จำนวน 47 คน โดยในเวลา 08.30 – 11.30 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เวลา 13.00 – 13.50 น. สอบวิชาธรรม เวลา 14.00. – 14.50 น. สอบวิชาพุทธ เวลา 15.00 – 15.50 น. สอบวิชาวินัย

การสอบธรรมสนามหลวง แบ่งการสอบออกเป็น 2 ประเภท คือ การสอบ นักธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร และการสอบ ธรรมศึกษา สำหรับฆราวาสโดยแบ่งชั้นการศึกษาออกเป็น 3 ระดับนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก สำหรับพระภิกษุ สามเณร (ผู้สอบไล่ได้นักธรรมเอกนั้น กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิให้เทียบเท่าประถมศึกษาตอนปลาย) ธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท  ธรรมศึกษาเอก  ในปีนี้ได้ตั้งหัวข้อกระทู้ธรรมให้นักเรียนที่เข้าสอบได้ศึกษาในเรื่องต่างๆ เพื่อขัดเกลา การศึกษาธรรมเป็นสิ่งที่ดี เมื่อผู้ใดได้ศึกษาแล้วมั่นใจว่าจะต้องเป็นคนดีและมีคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน รู้จักการให้อภัย รู้จักความกตัญญูต่อบุพการี และทำให้การเรียนมีสมาธิดีขึ้นอีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323