หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมให้กำลังใจกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกลในโอกาสเข้าร่วมฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมให้กำลังใจกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกลในโอกาสเข้าร่วมฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564

391
0
แบ่งปัน

2,800 ไมล์ทะเล สร้างความชำนาญนักรบทางเรือ

          พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล ในโอกาสที่จะเดินทางเข้าร่วมทำการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ ท่าเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเน้นย้ำให้ทำการฝึกเป็นไปตามที่ได้เตรียมการ มีความปลอดภัย และอวยพรให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้

          การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลกองทัพเรือในปีนี้ กองเรือยุทธการได้จัดตั้งกองกำลังทางเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล โดยมี พล.ร.ท.ชาญชัยยศ  อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจฯ ซึ่งเป็นกองเรือที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทั้ง 3 มิติ รวมทั้งปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกอีกด้วย โดยจะใช้พื้นที่ฝึกในทะเลฝั่งอันดามัน ในการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น (Harpoon Block 1C) , อ่าวไทยตอนบนในการฝึกยิงตอร์ปิโด และอ่าวไทยตอนล่างในการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ตลอดจนฝึกการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอากาศอีกด้วย รวมระยะทางที่กองเรือเฉพาะกิจฯ ใช้ในการเดินทางกว่า 2,800 ไมล์ทะเล (ประมาณ 5,200 กิโลเมตร) ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 , 2 และ 3

          เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือมุ่งเน้นการฝึกภายใต้แนวคิด “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยให้ความสำคัญในการฝึกจะต้องฝึกให้เกิดความคุ้นเคย และความชำนาญสูงสุด นำบทเรียน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากการฝึกในห้วงหลายปีที่ผ่านมา นำมาพัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

          นับว่าเป็นท้าทายต่อกำลังพล และกองเรือยุทธการ ในการใช้กำลังทางเรือที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดระดับยุทธศาสตร์ที่ว่า “สองฝั่งมหาสมุทรและสามพื้นที่ปฏิบัติการ” หรือ “Two Oceans and Three Areas”

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323