หน้าแรก Uncategorized นายกเม้ง ชนะเลือกตั้งเมืองสัตหีบ นำ สท.กลุ่มสัตหีบยุคใหม่ เข้าเกือบยกทีม หลุดเก้าอี้ 1 ตำแหน่ง

นายกเม้ง ชนะเลือกตั้งเมืองสัตหีบ นำ สท.กลุ่มสัตหีบยุคใหม่ เข้าเกือบยกทีม หลุดเก้าอี้ 1 ตำแหน่ง

523
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/4pBePVNh3Ok

หลังบรรยากาศการปิดหีบนับคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบทั้ง 3 เขต  ทั้งหมด 28 หน่วยเลือกตั้ง จากจำนวนประชากร 17,669 คนที่มีสิทธิเลิกตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยเทศบาลเมืองสัตหีบมีผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 3 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี หัวหน้ากลุ่มสัตหีบยุคใหม่  หมายเลข 2 พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง  หัวหน้าทีมสัตหีบทีมเรา  หมายเลข 3 นายสภา พละวารี  โดยมี ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 36 คน จาก กลุ่มสัตหีบยุคใหม่ และ ทีมสัตหีบทีมเรา  

       โดยหลังจากปิดหีบนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี หัวหน้ากลุ่มสัตหีบยุคใหม่ ได้ 3,855  คะแนน  พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง  หัวหน้าทีมสัตหีบทีมเรา   ได้ 2,865 คะแนน  และ หมายเลข 3นายสภา พละวารี  ได้ 446   คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 17,669 คน  โดยมีผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตน 7,750 คน คิดเป็น 43.86 % เป็นบัตรดี 7,166 บัตร บัตรเสีย 242 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 342 บัตร

            สำหรับ ว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ เขต 1 ได้แก่ ทีมสัตหีบทีมเรา นายสุทธิชัย เกียรติมนตรี ได้ 1,061 คะแนน  และ กลุ่มสัตหีบยุคใหม่  นางนุชจรี ถนอมสุขสันต์ ได้ 1,000  คะแนน นายบรรจบ ชูเกลี้ยง  ได้ 983 คะแนน  นายชัยยะ มีมาก ได้ 943 คะแนน นายสังสรรค์ สุขผล ได้ 917 คะแนน และ นางสาวพัฒน์ชนาธร ปั้นประสงค์ (น้ำ) ได้ 907 คะแนน   จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,782 คน  โดยมีผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตน 2,478 คน คิดเป็น 42.86 % เป็นบัตรดี 2,144 บัตร บัตรเสีย 208 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 126 บัตร

                ว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ เขต 2 จากกลุ่มสัตหีบยุคใหม่ยกเขต นายทวี คงสวัสดิ์  ได้ 1,106 คะแนนนางสาวประเสริฐ เอี่ยมเพชร ได้ 1,090 คะแนน  นายนิติธร ทองเจริญสุข ได้ 1,075 คะแนน  นางสาว กชนก ขะตะเจริญ ได้ 1,063 คะแนน  นายสุภกร จาริพิบูล ได้ 1,020 คะแนน และ นายสุรศักดิ์ สงวนศิลป์ ได้ 981 คะแนน  จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,818 คน  โดยมีผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตน 2,571 คน คิดเป็น 44.19 % เป็นบัตรดี 2,186 บัตร บัตรเสีย 191 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 194 บัตร

          ว่าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ เขต 3 จากกลุ่มสัตหีบยุคใหม่ยกเขต  นายวรเทพ นันทมางกูล ได้ 1,114 คะแนน นายอลงกรณ ศรีโพธิ์ ได้ 1,077 คะแนน  ร้อยตำรวจตรี ทองหล่อ พานดอกไม้  ได้ 1,026 คะแนน  นายวิโรจน์ จันทฤทธิ์ ได้ 1,002 คะแนน นาวาเอก สนิท บุญเผื่อน ได้ 998 คะแนน และ  นายวิเชียร ศิริโท ได้ 975 คะแนน  จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 6,063 คน  โดยมีผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตน 2,691 คน คิดเป็น 44.38 % เป็นบัตรดี 2,257 บัตร บัตรเสีย 161 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 273 บัตร แต่อย่างไรก็ตามต้องสรุปผลคะแนนให้กับ กกต. จังหวัดชลบุรี เพื่อรับรองผลการเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการต่อไป โดยบรรยากาศการเลือกตั้งและการนับคะแนน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย