หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างการตระหนักรู้ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

เสริมสร้างการตระหนักรู้ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

339
0
แบ่งปัน

      วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.15 น. ภายใต้การอำนวยการของนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

       โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ นักศึกษา  ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ในความสำคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากร ในเขตพื้นที่ทางทะเล และการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางทะเล      

     โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3  (ผบ.ทรภ.3) อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ผบ.นสร.) และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำหน่วยปฏิบัติการออกปราบโจรสลัดโซมาเลีย ตลอดจนเป็นหนึ่งในวีรบุรุษของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323