หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ น้องแพนเค้ก โฆษกพิเศษกองทัพเรือ และหมอพลอย ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ ร่วมกันบันทึกเทปรายการ กองทัพเรือร่วมใจต้านภัยโควิด-19

น้องแพนเค้ก โฆษกพิเศษกองทัพเรือ และหมอพลอย ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ ร่วมกันบันทึกเทปรายการ กองทัพเรือร่วมใจต้านภัยโควิด-19

473
0
แบ่งปัน

วันนี้ (28 เมษายน 2564) คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) โฆษกพิเศษกองทัพเรือ และ นางสาว ปรียาดา บัวสมบุญ (หมอพลอย) ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ บันทึกเทปรายการ “กองทัพเรือร่วมใจต้านภัยโควิด-19” ที่ผลิตขึ้นภายใต้ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน covid-19 กองทัพเรือ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์ กองทัพเรือ โดย นาวาเอก สุวิทย์ จันทร์เพ็ญศรี รองผู้อำนวยการ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้ควบคุมการผลิต

ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร อธิบาย ขยายความ มาตรการต่าง ๆ ที่กองทัพเรือกำหนดขึ้น ให้กำลังพลภายในกองทัพเรือปฏิบัติ หรือแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ที่ควรทราบร่วมกัน ในการนี้ พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ร่วมชมการบันทึกในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ