หน้าแรก ข่าวสังคม ทม สัตหีบมอบเงินสนันสนุนการจัดการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณาสองแสนบาท

ทม สัตหีบมอบเงินสนันสนุนการจัดการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณาสองแสนบาท

639
0
แบ่งปัน

นาย ณงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ มาเป็นประธานในพีธีมอบเงิน สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา  เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย บรัศ  บุญบรรเจิดศรี  ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ นางยุพา ยังกมลโสภา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อสม.สัตหีบ ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี

https://youtu.be/evRkT3LNUSA

นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า เมื่อต้นปีที่ผ่าน ทางเทศบาลเมืองสัตหีบได้จัดกิจกรรม Walk and Run 5ธันวา เดินวิ่ง คิดถึงพ่อร.9 ครั้งที่2 โดยรายได้นั้นได้สนับสนุน กิจกรรม อสม.สัตหีบไปแล้ว จำนวน100,000 บาท และความตั้งใจของคณะการจัดงาน ซึ่งเราจะสนับสนุน เรื่องของการจัดจัดกิจกรรม ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา  จึงขอมอบเงินให้จำนวน 200000 บาท ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา และทำกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่องค์กรและนักเรียน

ด้าน นางยุพา ยังกมลโสภา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา กองการศึกษา เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้รับมอบเงินรายได้จาการหักเหลือค่าใช้จ่ายกิจกรรม กิจกรรม Walk and Run 5ธันวา เดินวิ่ง คิดถึงพ่อร.9 ครั้งที่2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ให้ปลอดภัยเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ให้เกิดประโยนน์อย่างสูงสุดต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here