หน้าแรก ข่าวสังคม วัดบางเสร่นอก แจกข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชนบรรเทาทุกข์ช่วงไวรัสโควิด19

วัดบางเสร่นอก แจกข้าวสารอาหารแห้งให้ประชาชนบรรเทาทุกข์ช่วงไวรัสโควิด19

513
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/TRkaVG11jz4

ที่วัดสามัคคีบรรพต (บางเสร่นอก) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูเกษม กิติโส ภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล จัดตั้งโรงทานแจกจ่ายกับข้าว น้ำดื่ม และโรตี เพื่อช่วยเหลืออนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความอยากลำบากในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19  ตามพระราชดำริของสมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทุกสัปดาห์ จำนวน 400 ชุด  โดยมี พระภิกษุสงฆ์จากวัดสามัคคีบรรพต และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย

       การจัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประ สบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดเป็นความร่วมมือระหว่างวัดและประชาชน ในชุมชนประสานภารกิจร่วมกับทุกหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่าย เสบียงอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย

     พระครู เกษม กิติโสภณ กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ ต้องการช่วยเหลือประชาชนชาวสัตหีบ ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้บางรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีโครงการให้วัดทุกวัดตั้งโรงทานขึ้น เพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม ในวันนี้จัดแจกทั้งหมด 400 ชุด  มีจุดทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลก อฮอล์ ก่อนเข้าบริเวณ พื้นที่ให้ประชาชนซึ่งเป็นมาตรการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here