หน้าแรก ข่าวสังคม ทัพเรือภาค 1 จัดทำอุปกรณ์มอบ จนท. ป้องกันโควิด 19 กว่า 6,000 ชิ้น

ทัพเรือภาค 1 จัดทำอุปกรณ์มอบ จนท. ป้องกันโควิด 19 กว่า 6,000 ชิ้น

467
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/yrN6oGuLWvw

 กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ชาวประมง และเจ้าหน้าที่ใน จ.ระยอง

             วันนี้ 16 เม.ย.63 พลเรือโทสุทธินันท์  สมานรักษ์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรีทเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

             ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า การจัดทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นไปตามแผนงานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ของคณะกรรม การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ เขตทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ในการร่วมกันทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด 19 ป้องกันตนเองและครอบครัว โดยนำอุปกรณ์ที่จัดทำแล้ว ประกอบด้วย Face Shield จำนวน 1,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น มอบให้แก่ ชาวประมง เจ้าของเรือ และสมาคมการประมง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดตรวจเรือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (ศูนย์ PIPO) เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประ โยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และบุคลา กรทางการแพทย์ ในจังหวัดระยอง ที่ปฏิบัติงานในการคัดกรองพี่น้องประชา ชน โดยมีสมาชิกสมาคมประมงระยอง และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดระยอง ร่วมกันจัดทำอุปกรณ์ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323