หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แพนเค้กชื่นชมทหารเรือในโอกาสเยี่ยมและให้กำลังใจสู้ภัยโควิด 19

แพนเค้กชื่นชมทหารเรือในโอกาสเยี่ยมและให้กำลังใจสู้ภัยโควิด 19

530
0
แบ่งปัน

      วันนี้ 18 พ.ค.63 คุณ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ โฆษกพิเศษกองทัพเรือ และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 15 (พสบ.ทร.รุ่นที่ 15) พร้อมด้วยพลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณา จักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ที่ปรึกษาชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริ หารกองทัพเรือ (ชมรม พสบ.ทร.)  คุณอภิชา งามแสงธรรม นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ( นมธ. 16 ) และ คุณวิศรุต เดชภาณุวัฒน์ภักดี เดินทางเข้ามอบสิ่งของให้กับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ ได้แก่ หน้ากากกันกระ เด็น (face shield) 100 ชิ้น ถุงมือยาง 500 คู่ แอลกอฮอล์ชนิดเจล ขนาด 450 Ml  36 ขวด แอลกอฮอล์ชนิดเจล แบบเติม 10 ลิตร แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ แบบเติม 5 ลิตร ชุด PPE ป้องกันเชื้อโรคไข่เค็ม 100 กล่อง และน้ำดื่ม 6 แพ็ค

https://youtu.be/WObXPXBs1oM

     ซึ่งการมอบสิ่งของในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พสบ.ทร. ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19” โดยมี พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชา การสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธ การ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ คุณเขมนิจ จามิกร (แพนเค้ก) ยังได้กล่าวให้กำลังใจและชื่นชมการปฏิบัติงาน แก่กำลังพลในหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามวิกฤตการณ์เช่นนี้ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323