หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แม้วันนี้สถาณการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลง แต่ กองทัพเรือ และ อำเภอสัตหีบ ยังคงอยู่เคียงข้างประชาชน ลงพื้นที่ดูแล ให้ความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง

แม้วันนี้สถาณการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลง แต่ กองทัพเรือ และ อำเภอสัตหีบ ยังคงอยู่เคียงข้างประชาชน ลงพื้นที่ดูแล ให้ความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง

441
0
แบ่งปัน

ตามที่ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ร่วมมือกับ อำเภอสัตหีบ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการปฎิบัติตน รวมทั้งให้กำลังใจ  ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพื้นที่อำเภอสัตหีบอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   พื้นที่อำเภอสัตหีบนั้น ถือว่า เป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการ ต่อสู้กับ สถาณการณ์วิกฤติ การเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา

https://youtu.be/6d8SvZUj8OU

พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 ยังคงมอบหมายให้ดูแลพี่น้องประชาชชนอย่างต่อเนื่องแม้วันนี้สถาณการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลงและ ในวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการลงพื้นที่ ดูแล ช่วยเหลือ พี่น้อง ประชาชน ดังต่อไปนี้

เวลา 11.00 น.  พลเรือตรีสุทธิชาติ  เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1  คุณสุนันท์  สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่1 และ คณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อม มอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต ให้กับ เด็กๆ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่ง ทัพเรือภาคที่1 ได้ให้การช่วยเหลือ  ดูแล ทาง มูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องในช่วง สถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา

เวลา 14.00 น. พลเรือตรีสุทธิชาติ  เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1  คุณสุนันท์  สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่1    นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ   คุณระพี  ถาวร  ผู้จัดการสาขา อาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบและ คณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ มอบข้าวสาร 5 กิโลกรัม พร้อมสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตสร้างขวัญกำลังใจในการกลับมาประกอบอาชีพอีกครั้งหลังจากมาตราการต่างๆได้รับการผ่อนปรน ณ ตู้ปันสุข บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ และ ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ

สำหรับการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนั้นได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นถึง ความมีนำ้ใจไมตรีต่อกัน ความสมัครสมานสามัคคี การร่วมมือกัน ของคนไทย ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ต้องขอขอบคุณ สายธารนำ้ใจ ของภาคเอกชน และ พี่น้องประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตมาร่วมบริจาคโดยมี ทัพเรือภาคที่1 และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นสื่อกลาง เป็นสะพานบุญ ให้ในครั้งนี้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่1