หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.สง.ปรมน.ทร แสดงความยินดีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท่านใหม่

ผอ.สง.ปรมน.ทร แสดงความยินดีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท่านใหม่

344
0
แบ่งปัน

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร) เข้าพบ พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ