หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว กรมอนามัยลงพื้นที่สวนนงนุชตรวจมาตรฐานป้องกันโควิดศูนย์ประชุมนานาชาติ

กรมอนามัยลงพื้นที่สวนนงนุชตรวจมาตรฐานป้องกันโควิดศูนย์ประชุมนานาชาติ

507
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/-H7IDWpAsmc

 วันนี้ 23 ก.ค.63 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก (สสปน.) และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกิจการประเภทอุตสาหกรรมไมซ์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ NiCE  สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยาพร้อมคณะทำงานร่วมในการเยี่ยมชมมาตรการป้องกัน

                  นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดงานประชุม งานแสดงสินค้า และงานนิทรรศการ อีกทั้งเพื่อรับรองความพร้อมสถานประกอบการและสร้างความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมและการจัดงานไมซ์ หรือ MICE Meeting Incentive Convention Exhibition หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ  การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ สำหรับ ไมซ์ (MICE ) เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะโครงการของ ECC ที่กำลังเกิดขึ้นของรัฐบาล  ซึ่งมาตรการต่าง ๆมี่สวนนงนุชได้มีการดำเนินการ โดยเฉพาะการเตรียมพื้นที่ในการรองรับการพี่น้องประชาชนทั้งที่จะมาประชุมสัมมนาและพักอาศัย สามารถที่จะดำเนินการได้ตามที่ ศบค.กำหนด โดยความมั่นใจในการดูแลมาตรการเหล่านี้ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การผู้ใช้บริการมีโอกาสรับเชื้อต่าง ได้น้อยมาก ทั้งยังเป็นการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลา ขณะอยู่ในพื้นที่รวมถึงการเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย และการล้างมืออยู่บ่อยๆ

                 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยากล่าวว่าสวนนงนุชพัทยาเราให้ความสำคัญด้านความสะอาดของสถานที่    ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ผู้จัดงาน พนักงานและผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด ตามเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน การลงทะเบียนไทยชนะเพื่อเป็นยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ก่อนเข้าและออกจากสถาน ซึ่งจะสามารถติดตามคนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อมาตรวจสอบได้