หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอสัตหีบรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน นำไปช่วยเหลือประชาชน

อำเภอสัตหีบรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน นำไปช่วยเหลือประชาชน

387
0
แบ่งปัน

วันนี้ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00น.พิธีมอบถุงยังชีพถุงพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี  นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี เเละ ตัวแทน รับมอบ เพื่อส่ง มอบถุงยังชีพพระราชทาน ต่อ ให้แก่ นาง พรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาด พร้อมคณะ กิ่งกาชาด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน  เพื่อนำ ถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบ ให้แก่ และ ประชาชน ที่ ยากจน ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุ และ ผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ของ ทุกหมู่ หมู่บ้าน แต่ละตำบล ภายในอำเภอสัตหีบ ต่อไป พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในวันนี้ได้จัดทำพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มอบที่ ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

https://youtu.be/VFp4983XIPI

ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตามพระปณิธานใน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ประสบปัญหา ในเรื่องการดำรงชีพ ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ทำให้ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวและ ประชาชน ที่ ยากจน ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุ ถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และ ที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และให้ก้าวผ่านวิกฤติไปได้ด้วยกันนิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323