หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.สง.ปรมน.ทร. เยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผอ.สง.ปรมน.ทร. เยี่ยมคำนับ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

374
0
แบ่งปัน

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.)นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพเรือ เข้าพบ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือเรื่องความมั่นคง รวมทั้งแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของ จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร. นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645