หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรชล.ภาค 1 ร่วม IRPC ฝึกซ้อมการขจัดคราบน้ำมันในทะเล ROSE 20

ศรชล.ภาค 1 ร่วม IRPC ฝึกซ้อมการขจัดคราบน้ำมันในทะเล ROSE 20

586
0
แบ่งปัน
https://youtu.be/FCDGo7UWMEg

พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) มอบหมายให้ พล.ร.ต.จรัญวีร์ ญาดี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1) เป็นผู้แทนตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน ฯ การปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ( ศรชล.ภาค 1 ) พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุป ถึงสถานการณ์การฝึกฯ จากกลุ่ม (IESG) ภาคเอกชนและส่วนควบคุมการฝึก ณ ห้องสถานการณ์การฝึกฯ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และชมการสาธิตการใช้อากาศยาน (ฮปด.1) ขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน โดยการโปรยสารเคมี (Heli Basket)


ตามที่ ศรชล.ภาค 1 ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาห กรรมน้ำมัน(IESG) จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน การฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ภายใต้รหัสการฝึก IRPC Naval Exercise 2020 and Rayong Oil Spill Exercise 2020 (ROSE’20) และการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ISPS CODE ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ภายใต้รหัสการฝึก IRPC Naval Exercise 2020 (INEX’20) ระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค.63


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบการประสานงานระหว่าง ศรชล.ภาค 1 หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐในทะเลตาม พ.ร.บ.ศรชล. ปี พ.ศ. 2563 และแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในเขตพื้นที่ จว.ระยอง รวมทั้งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ สามารถประสานงานการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323