หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่

497
0
แบ่งปัน

เมื่อเวลา 09.09 น.ของวันนี้ 11 ก.ย.63  นาย ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในพิธี เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยมี นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ  ผู้แทนราษฎรเขต 8 ชลบุรี ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากสถานศึกษา และในทุกภาคส่วน ร่วมนำกระเช้ามาร่วมแสดงความยินดี และได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้ที่มาร่วมงาน

https://youtu.be/JGd5Xa3VpZw

นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า อำเภอสัตหีบได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอสัตหีบเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2496 เป็นอำเภอใต้สุดของจังหวัดชลบุรี โดยมี นายชุมพล อุทยานิก เป็นนายอำเภอคนแรก อาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบเดิมเป็นเรือนไม้สันนิษฐานว่ามีการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2480  มีการปรับปรุงต่อเติมหลายครั้งเนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมจนเมื่อปี 2557 ได้นำแบบแปลนของอาคารที่ว่าการอำเภอนาแก จังหวัดนครพนมมาปรับปรุงเนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐานของกรมการปกครอง พร้อมเสนอขอรับงบประมาณจากกรมการปกครอง เพื่อก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอสัตหีบทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุด และกรมการปกครองได้มีการอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสัตหีบหลังใหม่ในปีงบประมาณ 2562  จำนวน 16,223,800 บาท ในการก่อสร้างได้ทำสัญญากับบริษัท ชลบุรี บี.เอส การโยธา ในวงเงิน 15,769,000 บาท เริ่มสัญญาในวันที่ 27 ตุลาคม 2561และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 การปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์สำนักงานยังได้รับการสนับสนุนจากพระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ และผู้สนับสนุนอีกด้วย

นาย ภัครธรณ์ เทียนไชย กล่าวว่า แสดงความยินดีกับพี่น้องชาวอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอคารที่ว่าการอำเภอ ที่มีความเหมาะสมมีอุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอันจะเป็น ประโยชน์โดยตรงต่อการให้บริการแก่ประชาชน สำหรับอาคารที่วการอำเภอสัตหีบหลังใหม่นี้ สามารถอำนวยประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนได้เป็นอย่างดีทั้งการให้บริการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้จะสามารถรองรับความเจริญเติบโตของบ้านเมืองสมความมุ่งหมายทุกประการจึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้การก่อสร้างอาคารที่วการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำเร็จด้วยดีทุกท่าน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323